Kim jest przedsiębiorcza mama?

Jaka jest Przedsiębiorcza Mama?
  • aktywna i otwarta na nowe pomysły i idee
  • ma zainteresowania (sprecyzowane, lub jeszcze nie)
  • szuka Swojej Drogi i sposobów na Samorealizację
  • chce pomagać innym
  • ma mocne strony (nawet jeśli jeszcze nie do końca uświadomione i wykorzystane)

Przedsiębiorcza Mama LUBI:

  • spotykać się z innymi ludźmi
  • dzielić się wiedzą, informacjami, doświadczeniami
  • uczyć się czegoś nowego
  • działać
  • tworzyć COŚ

W skrócie: Przedsiębiorcza Mama chce od życia CZEGOŚ WIĘCEJ i wierzy w to, że może to osiągnąć!