Klub Przedsiębiorczych Mam to ogólnopolska społeczność kobiet, które prowadzą własny biznes bądź planują jego założenie. Powstał po to, aby wspierać mamy, które chcą rozwijać się zawodowo, jednocześnie nie rezygnując z bycia zaangażowanym rodzicem. Naszym celem jest:

  • wspieranie mam w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
  • budowanie sieci kontaktów biznesowych opartych na współpracy
  • inspirowanie i motywowanie przedsiębiorczych mam do działania

Chcemy pokazać, że w mamach drzemie ogromny potencjał. Czasami jedyną przeszkodą w realizacji marzeń i osiągnięciu sukcesu jest brak wiary we własne możliwości. Naszym celem jest przekonanie ich, że bycie mamą i przedsiębiorczynią jednocześnie jest możliwe i te role można z satysfakcją połączyć. Wiemy z doświadczenia, że sytuacja mam, które prowadzą własny biznes, jest wyjątkowa. Dlatego bierzemy tę wyjątkowość pod uwagę i tworzymy przestrzeń dla przedsiębiorczych mam dostosowaną do ich potrzeb.

Podczas spotkań Klubu Przedsiębiorczych Mam rozmawiamy ze sobą na temat tego, jak łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, dzielimy się obawami i trudnościami w zarządzaniu firmą, inspirujemy się i motywujemy do działania, a przede wszystkim wspieramy się i współpracujemy. Wymieniamy się kontaktami i robimy wspólne projekty. Jedne z nas pracują na etacie, inne prowadzą swoją działalność, jeszcze inne chcą wejść na rynek pracy lub coś zmienić w swoich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych. Łączy nas jedno – chęć spełniania swoich marzeń.


Pierwszy Klub Przedsiębiorczych Mam powstał w 2009 roku z inicjatywy Marty Waszczuk. Na początku był spotkaniem kilku znajomych kobiet. Teraz w każdym spotkaniu bierze udział średnio 30 przedsiębiorczych mam.

Od 2018 roku organizatorem spotkań jest Fundacja Rodzic w mieście.